Katalog
Pakiety tematyczne
Paczki formularzy

Pomoc techniczna

1. Otwierając formularz zawierający makra w programie MS Word 2010, tuż pod wstążką z poleceniami program wyświetla  pasek informujący o aktywnej zawartości w pliku, czyli o obecności makr (jeśli przedstawiony na obrazku pasek nie pojawi się, proszę przejść do punktu 2 instrukcji).

Z prawej strony paska WIDOK CHRONIONY umieszczony jest przycisk WŁĄCZ EDYTOWANIE. Klikamy go.Po kliknięciu  przycisku WŁĄCZ EDYTOWANIE pojawia się kolejny pasek informujący o zawartości makr w formularzu:  OSTRZEŻENIE O ZABEZPIECZENIACH, po prawej jego stronie umieszczony jest przycisk WŁĄCZ ZAWARTOŚĆ.  Klikamy go.Formularz od tej chwili jest w pełni funkcjonalny.

2. Jeśli MS Word nie informuje nas o zawartości makr w formularzu, należy kliknąć  znajdującą się po lewej stronie wstążki, w lewym górnym rogu programu z poleceniami opcję PLIK, następnie wybieramy na dole OPCJEPojawi się okienko OPCJE PROGRAMU WORD. Wybieramy na dole listy CENTRUM ZAUFANIA, następnie po prawej stronie USTAWIENIA CETRUM ZAUFANIA.W oknie CENTRUM ZAUFANIA wybieramy w lewej kolumnie USTAWIENIA MAKR, następnie po prawej stronie zaznaczamy drugą od góry opcję WYŁĄCZ WSZYSTKIE MAKRA I WYŚWIETL POWIADOMIENIE, akceptując przyciskiem OK.Należy zamknąć formularz i uruchomić go ponownie, następnie należy postępować zgodnie z instrukcją w punkcie 1.

Obsługa formularzy
Reklama
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu